Η Εταιρεία

Η Νέα Ηλέκτρα ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το έτος 2007 με σκοπό την επένδυση σε ένα φιλικότερο και καθαρότερο περιβάλλον.
Η Νέα Ηλέκτρα ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων.
Στόχος της εταιρίας είναι η παραγωγή, διάθεση και εμπορία καθαρής και πράσινης ενέργειας.

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΒΕΕ © 2017