Επικοινωνία

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Β.Ε.Ε.
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Μουρούζη 1
Αθήνα, 10674, 2ος Όροφος
Email: info@neaelectra.gr
Τηλ: 210 7481925
Fax: 210 7481916

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΒΕΕ © 2017