ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Νέα Ηλεκτρα Α.Ε. ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό να επενδύσει σε ένα καθαρότερο περιβάλλον και πιο φιλικό προς το λαό. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων. Ο κύριος στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή, διανομή και εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα οι αυξανόμενες ανάγκες σε περισσότερη και πιο φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια. Ο δεύτερος στόχος της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση των απεριόριστων δυνατοτήτων της ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού ηλιακών πάρκων.

close